CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN
Ngày đăng: 10/04/2020 07:54 AM

1.Mục đích thu thập thông tin cá nhân
-HOMETECH thu thập thông tin của khách hàng cung cấp: họ và tên, địa chỉ, số điện thoại, thông tin đơn hàng… nhằm đảm bảo quý khách chế độ hậu mãi tốt nhất, tin cậy, uy tín.

-HOMETECH cam đoan bảo vệ an toàn thông tin mà quý khách hàng đã chia sẻ, cung cấp cho chúng tôi. Chúng tôi không được phép tiết lộ thông tin cá nhân khách hàng mà không có sự cho phép bằng văn bản.

2.Phạm vi sử dụng thông tin
-Một số thông tin thu thập từ quý khách hàng được sẽ được sử dụng để hỗ trợ việc cung cấp dịch vụ của chúng tôi với quý khách hàng. Những thông tin chúng tôi thu thập không được chia sẻ, bán hoặc cho thuê, ngoại trừ một số trường hợp sau đây:

-HOMETECH có thể chia sẻ thông tin cá nhân để điều tra hoặc ngăn chặn các hoạt động bất hợp pháp, nghi ngờ gian lận, các tình huống liên quan đến các mối đe dọa sự an toàn tính mạng lý của bất kỳ người nào theo yêu cầu của luật pháp.

3.Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin đó
-HOMETECH hợp tác với các công ty khác đại diện chúng tôi ở một số nhiệm vụ và có thể cần phải chia sẻ thông tin của khách hàng với họ để cung cấp các sản phẩm và dịch vụ cho khách hàng. HOMETECH cũng có thể chia sẻ thông tin của khách hàng để cung cấp sản phẩm hoặc dịch vụ mà khách hàng yêu cầu hoặc khi chúng tôi có được sự cho phép của khách hàng

-Chúng tôi sẽ chuyển thông tin về khách hàng nếu HOMETECH được mua lại hoặc sáp nhập với công ty khác. Trong trường hợp này, HOMETECH sẽ thông báo cho khách hàng bằng email hoặc bằng cách thông báo nổi bật trên trang web của HOMETECH trước khi thông tin về khách hàng được chuyển giao và trở thành đối tượng của một chính sách bảo mật khác.

-HOMETECH có thể sử dụng các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba để cung cấp một số dịch vụ cho khách hàng và chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân với các nhà cung cấp dịch vụ đó. Chúng tôi yêu cầu bất kỳ công ty mà chúng tôi có thể chia sẻ thông tin cá nhân bảo vệ dữ liệu một cách phù hợp với chính sách này và hạn chế việc sử dụng các thông tin cá nhân như vậy để thực hiện dịch vụ cho HOMETECH.

-HOMETECH có thể tiết lộ thông tin cá nhân trong các trường hợp đặc biệt, chẳng hạn như để thực hiện theo lệnh của tòa án yêu cầu chúng tôi làm như vậy hoặc khi hành động của khách hàng vi phạm Điều khoản Dịch vụ. Chúng tôi không bán hay cung cấp thông tin cá nhân cho các công ty khác để tiếp thị sản phẩm hay dịch vụ của mình .

4.Thời gian lưu trữ thông tin
-Dữ liệu cá nhân của khách hàng sẽ được lưu trữ cho đến khi có yêu cầu hủy bỏ hoặc tự tkhách hàng đăng nhập và thực hiện hủy bỏ. Còn lại trong mọi trường hợp thông tin cá nhân khách hàng sẽ được bảo mật trên máy chủ của HOMETECH
Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin cá nhân
HOMETECH-MOTOR.COM
+ Địa chỉ: 184/41, Huỳnh Văn Nghệ, P. 15, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
+ Điện thoại: 0971567600 / 943 800 999
5.Phương tiện và công cụ để người dùng tiếp cận và chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình
-Khách hàng có quyền tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình bằng cách đăng nhập vào tài khoản và chỉnh sửa thông tin cá nhân hoặc yêu cầu ban quản trị website hometech-motor.com thực hiện việc này.
-Khách hàng có quyền gửi khiếu nại về việc lộ thông tin cá nhân cho bên thứ 3 đến Ban quản trị của website hometech-motor.com. Khi tiếp nhận những phản hồi này, hometech-motor.com sẽ xác nhận lại thông tin, phải có trách nhiệm trả lời lý do và hướng dẫn khách hàng khôi phục và bảo mật lại thông tin.
6.Cam kết bảo mật thông tin cá nhân khách hàng
-Thông tin cá nhân của khách hàng trên website hometech-motor.com được hometech-motor.com cam kết bảo mật tuyệt đối theo chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của hometech-motor.com. Việc thu thập và sử dụng thông tin của mỗi khách hàng chỉ được thực hiện khi có sự đồng ý của khách hàng đó trừ những trường hợp pháp luật có quy định khác.
-Không sử dụng, không chuyển giao, cung cấp hay tiết lộ cho bên thứ 3 nào về thông tin cá nhân của thành viên khi không có sự cho phép đồng ý từ thành viên.
-Trong trường hợp máy chủ lưu trữ thông tin bị hacker tấn công dẫn đến mất mát dữ liệu cá nhân thành viên, website hometech-motor.com sẽ có trách nhiệm thông báo vụ việc cho cơ quan chức năng điều tra xử lý kịp thời và thông báo cho khách hàng được biết.
-Bảo mật tuyệt đối mọi thông tin giao dịch trực tuyến của khách hàng bao gồm thông tin hóa đơn kế toán chứng từ số hóa tại khu vực dữ liệu trung tâm an toàn cấp 1 của hometech-motor.com.
-Ban quản lý website hometech-motor.com yêu cầu các cá nhân khi đăng ký/mua hàng phải cung cấp đầy đủ thông tin cá nhân có liên quan như: Họ và tên, địa chỉ liên lạc, email, số chứng minh nhân dân, điện thoại, số tài khoản, số thẻ thanh toán …., và chịu trách nhiệm về tính pháp lý của những thông tin trên. Ban quản lý website hometech-motor.com không chịu trách nhiệm cũng như không giải quyết mọi khiếu nại có liên quan đến quyền lợi của khách hàng đó nếu xét thấy tất cả thông tin cá nhân của thành viên đó cung cấp khi đăng ký ban đầu là không chính xác.
-Cuối cùng, Chúng tôi có quyền thay đổi chính sách bảo mật này bất cứ lúc nào. Nếu chúng tôi có thay đổi quan trọng đối với chính sách này, chúng tôi sẽ thông báo cho quý khách hàng hoặc bằng một thông báo trên trang chủ của chúng tôi để khách hàng nhận thức được những gì chúng tôi thay đổi trong chính sách.

Tags:
Gọi ngay Messenger Chỉ Đường Zalo
0